สนใจ ชุดละ 990 บาท (ค่าจัดส่ง 100)
โทร /ไลน์ จองด่วนที่ คุณเมย์ 0863412973
คู่่มือ สร้างระบบแฟรนไชส์ ชุดนี้ เป็นวิธีสร้างแฟรนไชส์ที่แนะนำวิธีอย่างเป็นขั้น เป็นตอน ครบถ้วนสมบูรณ์ กับสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ อาทิ
#สัญญาแฟรนไชส์ ต้องมีหัวข้อ อะไรบ้าง?
#วิธีจัดทำคู่มือ พร้อมตัวอย่างสารบัญคู่มือ
#กรณีศึกษา จากผู้ทำแฟรนไชส์จริง

 1 ชุด มี 2 เล่ม คือ

1.คู่มือ สร้างแฟรนไชส์
2.บทสรุป สร้างแฟรนไชส์ ที่ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น พร้อม #ตัวอย่างเอกสารต่างๆ ที่นำไป #ปรับใช้ได้เลย
สนใจ ชุดละ 990 บาท
โทร /ไลน์ จองด่วนที่ คุณเมย์ 0863412973
หรือ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">