เบรนฟิตเนส พัฒนา และสร้างศักยภาพทางสมอง ของเด็กทั่วประเทศ

กระจายองค์ความรู้สู่ภูมิภาค  

 จากความสำเร็จของแฟรนไชส์ ควอลิตี้คิดส์  ที่มีสาขา กว่า 20 แห่ง ในกรุงเทพฯ  ได้พัฒนาศักยภาพเด็กไปแล้วนับหมื่นคน ด้วยระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่เรียกว่า A.N.T. (Advanced Neurological Teaching)  ซึ่งเป็นวิธีการสอนให้เหมาะกับระดับการเรียนรู้กับเด็ก โดยผ่านธรรมชาติการของเขา คือผ่านการเล่น   ซึ่ง A.N.T. เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ  และเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ทำให้ผู้บริหาร มั่นใจ จึงได้ขยายโรงเรียนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมองของเด็ก ออกสู่ต่างจังหวัดภายใต้ชื่อใหม่ว่า “เบรนฟิตเนส”  ในรูปแบบแฟรนไชส์  เพื่อกระจายองค์ความรู้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยเริ่มเปิดตัวแห่งแรกที่ จังหวัดชลบุรี ปลายปี 2553  และก็รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้ปกครอง และบุคคลากรในแวดวงการศึกษา ทำให้ เบรนฟิตเนส  มีความพร้อมในการ เพิ่มสาขา โดยมี  เป้าหมาย เปิดให้ครบทั้ง 77 จังหวัด  และเตรียมความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

 

ดร.ชญานิธิ แบร์ดี้  หรือ ครูแอ๊นท์ ได้กล่าวถึง อุดมการณ์ในการพัฒนาเด็กๆว่า “การที่เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาเด็กในกรุงเทพฯ ที่เด็กมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด  ทำให้จุดประกายว่าเราอยากจะขยายสู่ภูมิภาค  เพราะเราต้องการให้เด็กทุกภาคส่วนเกิดการพัฒนาได้ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตัวเอง เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างเด็กไทยที่มีคุณภาพ และเป็นการสร้างสังคมที่มีคุณภาพด้วย” 

                 เบรนฟิตเนส เป็นโรงเรียนพัฒนาและเสริมสร้างทักษะสมอง โดยใช้หลักสูตรที่เน้นให้เด็กมีความรู้ ความคิด ความฉลาดรอบด้าน  สำหรับเด็ก อายุ 3-7 ปี  ผ่านการเล่นพัฒนาเด็ก เช่น เกมส์ต่อจิ๊กซอว์ ,เบรนทวิสเตอร์,  เกมส์ 7 ชิ้นอัฉริยะ  เป็นต้น ซึ่งเกมส์ ต่างๆ มีมากกว่า 4,000 เกมส์ ที่ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านการเล่น และต้องการจะเรียนรู้ต่อไปอีก ซึ่งเด็กๆ จะได้ประโยชน์  ในการพัฒนาสมองทั้ง ซีกซ้าย  คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด และพัฒนาสมองซีกขวา  ซึ่งเกี่ยวกับ ความคิดสร้างสรรค์  มีจินตนาการ เช่น  ศิลปะ ดนตรี หรือกิจกรรมนันทนาการ เป็นต้น 

รูปแบบการเเรียนของเบรนฟิตเนส จะเรียนอาทิตย์ละ 2 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ในหนึ่งคอร์สมีทั้งหมด 48 ครั้ง ระยะเวลาเรียนประมาณ 1 ปี  ยกตัวอย่างประโยชน์ในการเรียนรูปแบบนี้ว่า “เช่น เด็กอายุ 2 ขวบ จะชอบจำหน้า ชอบมองหน้าคน ,เขาจะเรียนจากการเล่นจำสิ่งของที่แตกต่างกัน และจะพัฒนาไปสู่ การจำแผนที่เพื่อกลับบ้านได้ เป็นต้น  หรือ เด็กเล็กจะต้องมีการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก  จากการเล่นดินน้ำมัน พับกระดาษ ระบายสี เล่นจิกซอว์ เป็นการฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก จะทำให้เด็กไม่เครียดเวลาจะเขียนหนังสือ  เพราะความเครียด จะเกิดจากการไม่มีทักษะนั้นมาก่อน การเรียนรู้ พัฒนาทักษะสมอง ด้วยวิธีที่สนุกสนาน จะต่อยอดทำให้การเรียนดีขึ้นได้”

เน้น 5 Concept

 เบรนฟิตเนส มีปรัชญาว่า  “การเรียนรู้ที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือการเรียนรู้ที่มีความสุข ผ่านประสบการณ์ที่ให้เด็กลงมือทำเอง” โดยแนวทางเสริมสร้างทักษะสมอง ผ่าน 5 Concepts  ดังนี้

1.Happiness ความสุข  ความสนุกสนานในการเรียนรู้  เพราะเด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็ก คือการเล่น

2. Focus คือ มีสมาธิดี  จดจ่อกับเป้าหมาย   ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ

 3.Skillเกิดทักษะความชำนาญการ ฝึกการทำงานที่เป็นระบบ คล่องแคล่ว ว่องไว ส่งเสริมให้ทำงานมีสิทธิภาพ และได้นำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่        

4.Experience ก่อให้เกิดประสบการณ์  จากทักษะการทำงานที่หลากหลาย เป็นตัวเปิดความคิดของเด็ก ช่วยให้สมองมีโอกาสคิด หาวิธีการที่มากกว่า 1 วิธี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้น เด็กที่มีประสบการณ์มาก จะเรียนรู้ได้ดีกว่า และย่อมประสบความสำเร็จได้มากกว่า

5.Confidence เชื่อมั่นในตัวเอง เกิดความมั่นใจ มีความกล้า เพราะการเรียนผ่านการเล่น จะเล่นตามระดับที่เขาทำได้ ให้เกิดความสำเร็จในแต่ละกิจกรรม  เกิดความท้าทายที่จะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่เขาทำได้  ซึ่งคือการสร้างความมุ่งมั่นเกิดขึ้นในจิตใจขงเด็กแต่ละคน ที่จะส่งผลให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตัวเอง

สถานการณ์ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

                สำหรับผู้ประกอบการในต่างจังหวัด  หรือผู้ที่สนใจกิจการด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็ก เบรนฟิตเนส กำลังขยายองค์ความรู้นี้สู่ทั่วประเทศ  ครูแอ๊นท์ กล่าวถึงสถานการณ์ของธุรกิจการศึกษาว่า “สมัยก่อนการเรียนเสริม พ่อแม่ไม่ค่อยได้ให้ลูกเรียนมากนัก ส่วนใหญ่จะเรียนเสริมในระดับเด็กโต มีเพียงเรียนดนตรี และภาษา และเด็กอยากเรียนเอง หรือเรียนเมื่อมีปัญหา  แต่ในปัจจุบันการเรียนเสริมมีหลายประเภท เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กมากกว่า เพื่อค้นพบในสิ่งที่ตัวเองถนัด ผู้ปกครองจะค้นหาที่เรียนเสริมให้เด็กมากขึ้น ตามช็อปปิ้งมอลล์ หรือในสื่อต่างๆ เพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  โรงเรียนพัฒนาทักษะสมองที่ผู้ปกครองให้ความนิยม ก็เพราะ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี และมีสมองที่ว่องไว รวดเร็ว ทำให้เด็กเข้าใจเนื้อหาวิชาการได้ง่ายขึ้น”

   

คุณ  แมทธิว  แบร์ดี้  หรือ ครูแมท กล่าวถึงผลการดำเนินงาน การเปิดเบรนฟิตเนสในว่า “ปัญจุบันเบรนฟิตเนสเปิดขึ้นแล้วมากกว่า 20 สาขา เช่น ศรีราชา นครปฐม ภูเก็ต หาดใหญ่ อุดร ขอนแก่น  พัทยา ระยอง กาญจนบุรี เป็นต้น สาเหตุที่ เราขยายสาขาเพิ่มขึ้น เพราะเจ้าของกิจการแฟรนไชซีสถาบันเบรนฟิตเนส ส่วนใหญ่ เชื่อว่ากิจการนี้จะช่วยพัฒนาเด็กในแต่ละพื้นที่ได้ดี และเปิดโอกาสให้เด็กได้นำศักยภาพของตัวเองมาใช้ และประสบความสำเร็จในการเรียนได้ดี พ่อแม่ยุคใหม่ ก็มีความต้องการหาวิธีการส่งเสริมลูกหลานกันมากขึ้น ด้วยระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ เบรนฟิตเนส จึงตอบสนองได้ตรงจุด”  

 

 

 สถาบันการเงินสนับสนุน

เบรนฟิตเนส กำลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในธุรกิจการศึกษา และผู้ที่เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 27 ขึ้นไป มีความพร้อมในเรื่องของการพัฒนาการเด็ก จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีทุกสาขา  รักเด็ก มีใจรักในเรื่องของการบริการ การบริหารจัดการ  เข้าร่วมเปิดสถาบันในระบบแฟรนไชส์  

โดยการลงทุนอยู่ระหว่าง 1-2 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ค่าแฟรนไชส์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ผู้ที่สนใจ ในการเปิดโรงเรียนเบรนฟิตเนส  แต่ขาดความพร้อมในการลงทุนทางธนาคารกสิกรก็มีความยินดีในการสบับสนุนด้านการเงิน 

คุณ พิภวัตว์ ภัทรนาวิก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจ ลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย

กล่าวแสดงความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจการศึกษาว่า "ธุรกิจการศึกษาปัจจุบันได้รับความนิยมค่อนข้างมากทั้งนี้มีปัจจัยสนับสนุนหลายประการดังนี้

- ผู้ปกครองต้องการส่งเสริมความสามารถของลูกหลานเพื่อให้มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการเข้าสังคม(IQ&EQ)มากขึ้น

-เป็นธุรกิจที่ไม่มีผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั่วไป เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตรายได้ของธุรกิจจึงสม่ำเสมอ

-เป็นธุรกิจที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนมาก ส่งผลให้ผลตอบแทนจากธุรกิจค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นๆ

-สามารถขยายขอบเขตการทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องได้ง่าย"

"ในการสนับสนุนผู้ประกอบการแฟรนไชส์เบรนฟิตเนส สำหรับผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มได้ทั้งหมด 3 กลุ่มได้แก่

1)  ธุรกิจเริ่มต้นเอง        2)  ธุรกิจวิชาชีพ     3)  ธุรกิจแฟรนไชส์

โดยธนาคารให้การสนับสนุนธุรกิจแฟรนไชส์ผ่านโครงการ K-SME Franchise Credit ซึ่งสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้สนใจลงทุนภายใต้แฟรนไชส์คุณภาพที่คัดเลือกเข้าโครงการ  ซึ่งปัจจุบันมี 60 แฟรนไชส์  จากแฟรนไชส์ทั้งหมด 600 แฟรนไชส์ทั่วประเทศ"

"ซึ่งบริษัทเบรนฟิตเนส เป็นแบรนด์แฟรนไชส์ทางด้านการศึกษาที่มีคุณภาพสูง ทั้งทางด้านหลักสูตรการสอนและระบบการบริหารจัดการซึ่งได้ผ่านการคัดเลือกจากทางธนาคาร  มีความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย โดยสามารถขอสินเชื่อผ่านโครงการ K-SME Franchise Credit สำหรับผู้ต้องการลงทุนในสถาบันได้" 

 

 

 

ติดต่อ กิตติ ใจยา (ครูหนิง)

Marketing Manager

Mobile : 088-022-8574 ,

Office : 02-784 7884      

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     www.brainfitness.co.th