มีร้านที่ทำขาดทุนไหม  เป็นใคร เพราะอะไร ?

                นี่เป็นอีก คำถาม ที่คุณจะไม่ได้คำตอบที่เปิดเผยนัก  แต่ถ้าคุณได้เอ่ยถาม ก็จะดีกับตัวคุณเอง ถ้าคุณได้รับคำตอบมาว่า ไม่มีร้านไหนเลยขาดทุน ทุกคนทำแล้วรวยหมด คุณก็ต้องค้นหาความจริงว่าเป็นอย่างไร หรือคุณอาจจะเจอแฟรนไชส์ที่กล้าพูดความจริง ก็จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ในการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจที่ดีได้ 

   นี่เป็นตัวอย่างการถามที่จะทำให้คุณได้ข้อมูลที่ดี และใช้ประโยชน์ เพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง และสร้างการเตรียมตัวที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น