2.“ชิกกี้ชิก” รูปแบบฟู้ดคอร์ท(Food Court , Counter)

โดยปกติตามโรงเรียนก็จะมีโรงอาหาร  หรือ  ห้างจะมีฟู้ดคอร์ท  ก็จะมีเงื่อนไขในการลงทุนที่แตกต่างกันไปว่าจะต้องทำอะไรบ้าง  หลักการก็คือแฟรนไชซี่ต้องลงทุนในเรื่องอุปกรณ์เครื่องมือและการตบแต่งร้านทั้งหมด  และการใช้ชื่อ”ชิกกี้ชิก”

ก็ต้องเป็นไปตามที่”ชิกกี้ชิกกำหนด  โดยมีค่าแรกเข้า,ค่าอุปกรณ์ย่อย,ตู้แช่แข็ง,อุปกรณ์หลักก็อาจจะมีเพียงตู้โชว์และเตาทอดไฟฟ้าคู่(เงินค้ำประกันก็จะลดลง) แต่จะแน่ะนำให้ซื้อเอง  บริษัทก็จะจัดภาพตบแต่งให้ตามราคาต้นทุน

3. “ชิกกี้ชิก” รูปแบบซุ้ม(Small Shop stand alone)

รูปแบบนี้ผู้ลงทุนก็ต้องสร้างร้านเองโดยบริษัทกำหนดและให้คำแนะนำพร้อมทั้งสนับสนุนเรื่องภาพต่างๆให้กับผู้ร่วมธุรกิจเพื่อการตบแต่งร้าน   โดยประมาณลงทุนทั้งหมดประมาณ50,000-150,000บาท   ขึ้นอยู่กับเมนูที่จะขายว่ามีครอบคลุมมากน้อยเพียงใด 

4. “ชิกกี้ชิก” รูปแบบร้าน(Shop)

รูปแบบร้านก็จะมีหลายระดับด้วยกัน  ตั้งแต่ร้านเล็กๆไม่มีที่นั่งไปจนถึงร้านขนาดใหญ่ที่มีที่นั่งในห้าง,ตึกแถว หรือ สร้างร้านขึ้นเลย  อีกทั้งขึ้นอยู่กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จะจำหน่าย  ซึ่งระดับการลงทุนตั้งแต่300,000-2,000,000บาท