รูปแบบ/งบประมาณการลงทุน

ร้านอารหาร เชสเตอร์ ยังคงเป็นรูปแบบการลงทุนแบบเดียวคือ เป็นร้าน ขนาดพื้นที่ประมาณ  120-150 ตารางเมตรขึ้นไป โดยมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 700,000 บาท ค่ารอยัลตี้  4% ของยอดขาย ค่าการตลาด 3% ของยอดขาย งบประมาณการลงทุน 1 สาขา ประมาณ 6 ล้านบาทขึ้นไป

คุณสมบัติแฟรนไชส์ซี

  1. มีความตั้งใจจริง อยากจะทำธุรกิจ
  2. มีความสนใจในธุรกิจอาหาร
  3. มีประวัติที่ไม่เสื่อมเสีย
  4. ความพร้อมของการลงทุน
  5. พื้นฐานในการประกอบธุรกิจมาก่อน

 สิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับ

1.แบรนด์เชสเตอร์ แบรนด์ที่มีชื่อเสียง ติดตลาด มีอาหารเป็นที่ชื่นชอบด้วยรสชาติหลากหลายถูกปากคนไทย โดยครองใจลูกค้าทั่วประเทศมานานกว่า 25 ปี และได้รับการยอมรับจากลูกค้า ในคุณภาพ และบริการ  การเป็นเจ้าของแฟรนไชส์เชสเตอร์ คือเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว  เชสเตอร์ ในทุกที่ที่เปิดร้าน ด้วยฐานของลูกค้าที่เหนียวแน่นนี้  เป็นหลักประกันที่แสดงถึงกำลังซื้อจำนวนมหาศาล

2.ความภูมิใจในความเชี่ยวชาญ  การคิดค้นสร้างสรรค์ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ จะได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์ ในการทำธุรกิจ ซึ่งรวมไปถึง การวิจัยทางการตลาด การพัฒนา สินค้าและแนวทางธุรกิจใหม่ๆของบริษัท ความพร้อมในการสนับสนุนจาก กลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งด้านวัตถุดิบ เทคโนโลยีตลอดจนความรู้ ความชำนาญใน การดำเนินธุรกิจ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจอาหาร คือรากฐานสำคัญ แห่งความมั่นคง

3.ความเชื่อมั่นในความสำเร็จ ระบบการจัดการ แฟรนไชส์ซีจะมั่นใจได้ว่าจะดำเนินกิจการอย่างไม่โดดเดี่ยว เพราะมีทีมงานให้ความช่วยเหลือด้านคำปรึกษาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านตั้งแต่เริ่มแรก พร้อมทั้งการตรวจเยี่ยมที่ร้าน และโปรแกรม รับรองด้านคุณภาพ ในฐานะผู้ร่วมลงทุนทางธุรกิจ และเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีที่สุด สำหรับผู้ให้และผู้ซื้อ แฟรนไชส์

4.การฝึกอบรม แฟรนไชส์ซีจะได้เรียนรู้วิธีการดำเนินธุรกิจในโปรแกรม การฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติในร้านต่างๆซึ่งรวมถึงการจัดการร้านการใช้เครื่องมือ และการตลาดซึ่งจะทำให้สามารถบริหารร้าน เชสเตอร์ อย่างมีประสิทธิภาพ

5.การเลือกทำเล  ทีมผู้เชี่ยวชาญของ บริษัทฯสามารถให้คำปรึกษา ในการเลือกทำเล ที่ตั้งของร้าน การเจรจาสัญญาเช่า และ การช่วยเหลือในการจัดหาผู้รับเหมา ก่อสร้าง และ จำหน่ายอุปกรณ์ ที่ได้คุณภาพ

6.การตลาด ผู้ซื้อแฟรนไชส์ จะได้รับการสนับสนุนด้าน การตลาดและการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ ด้วยสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการให้ คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมการตลาดของร้านในแต่ละทำเล