จำนวนสาขา

ปัจจุบันเชสเตอร์ มีสาขาทั้งหมด 177 สาขา เป็นของบริษัท 68 สาขา และแฟรนไชส์ 109 สาขา

นโยบายการขยายธุรกิจ

เชสเตอร์ จะทำการขยายร้านแบบต่อเนื่อง โดยเน้นลูกค้าแฟรนไชส์ที่มีความสนใจในการลงทุนมาร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจกับเชสเตอร์ และเติบโตไปพร้อมๆกัน ส่วนบริษัทจะเปิดปีละ 2 สาขา เพื่อเป็นฐาน  ในการเทรนนิ่ง

โอกาส ในการเปิดร้านเชสเตอร์ยังมีโอกาสมากมาย ยังมีช่องทาง   ศูนย์สรรพสินค้าขนาดใหญ่   โมเดิร์นเทรด ที่

เชสเตอร์ยังไม่ได้ไป ถ้าเป็นโลเคชั่นมีศักยภาพแล้ว ทางเชสเตอร์จะติดต่อไว้ก่อนล่วงหน้า ซึ่งถือว่าเป็นช่องทางที่เดินต่อไปได้ รวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเชสเตอร์กับศูนย์การค้าต่างๆ ที่เสนอทำเลมาให้เลือก ทำให้มีความพร้อมสำหรับแฟรนไชส์ซีรายใหม่  และรายเดิมที่สนใจขยายสาขาเพิ่ม หรือ ในตลาด AEC ด้วย

 

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด

1 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้น 18

ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400     โทรศัพท์ : 02-6410377 ,02-6410461

 084-0238444 , 089-1133979

โทรสาร 02-6410333   อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.