งบประมาณในการลงทุนธุรกิจ

แฟรนไชส์ของกาแฟการ์เต็ลนั้นจะใช้เงินในการลงทุนเริ่มต้นตั้งแต่ 50,000 – 60,000 บาท ขึ้นไปจนถึง 800,000 – 900,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของเจ้าของว่ามีความพร้อมจะเปิดในรูปแบบใด เช่น ลงคอร์สเรียนกาแฟ หรือซื้ออุปกรณ์ครบชุดเปิดในแบรนด์ของตัวเอง หรือซื้อแฟรนไชส์แบรนด์กาแฟสวัสดี – คอฟฟี่เลิฟ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้ที่จะทำธุรกิจกาแฟ

ต้องมีความรักในงาน หรือกิจการที่ทำ มีความแน่วแน่ จดจ่อ มุ่งมั่นในการทำให้ธุรกิจเกิดความสำเร็จ มีความพากพียร พยายาม มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหา และพร้อมที่จะพัฒนาเพื่อให้ธุรกิจของตนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สิทธิประโยชน์ที่แฟรนไชส์ซีจะได้รับ

ความพิเศษจากกาแฟการ์เต็ลที่ผู้ลงทุนจะได้รับ คือ

  1. เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ทำเล การออกแบบและการจัดสร้างร้าน  การคำนวณต้นทุนการออกร้าน
  2. ทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ พร้อมกิจกรรมต่างๆให้กับร้านกาแฟแต่ละร้านอย่างเต็มที่
  3. การฝึกอบรม ทั้งเจ้าของกิจการ และพนักงานในด้านการชงกาแฟ และการบริหารจัดการธุรกิจ

จำนวนสาขาในปัจจุบัน

แฟรนไชส์คอฟฟี่เลิฟ มีสาขาในปัจจุบันทั้งหมดประมาณ 300 สาขา ซึ่งกระจายกันไปทั่วประเทศ