สมาชิกสมาคม

            สมาชิกของสมาคมประกอบไปด้วย กลุ่มบริษัท และกลุ่มบุคคลทั่วไป จำนวนอัพเดทล่าสุด 216 ราย

 

 

การสมัครสมาชิก

            ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม จะต้องยื่นความจำนงต่อผู้จัดการสมาคม ตามแบบฟอร์มที่กำหนดไว้   และ ชำระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมเรียบร้อยแล้ว 

            สมาชิกสมาคม มี 2  ประเภท คือ เป็นนิติบุคคล และ บุคคลทั่วไป 

 อัตราค่าสมัครสมาชิก (อัพเดทเดือนมิถุนายน 2558)

           ผู้สนใจ สามารถ ขอแบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่ โทร 02 321 7701-2 หรือ ขอผ่าน อีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            ค่าสมัครสมาชิกสมาคมแฟรนไชส์ไทย        3,000 บาท / 2 ปี               

 ชำระค่าบำรุงสมาคมแฟรนไชส์  ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี - สมาคมแฟรนไชส์ไทย  

ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ ประเภทออมทรัพย์  เลขที่บัญชี  908-2-24529-1

เมื่อชำระแล้วสามารถแนบหลักฐานการโอนพร้อมใบสมัครส่งมาที่   แฟกซ์  02 321 7701 หรือ

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

สิทธิประโยชน์ในการสมัครสมาชิก

  1. ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่าที่จะอำนวยได้
  2. เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อสมาคมฯ หรือคณะกรรมการในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อนำมาซึ่งความเจริญ รุ่งเรืองของสมาคม
  3. เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการเสนอญัตติในการประชุมใหญ่สมาชิก
  4. การได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมหรือได้รับการเชิญร่วมกิจกรรมฟรี ในโปรแกรมต่างๆ ที่สมาคมฯจัดหรือร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร
  5. ร่วมเป็นเครือข่ายเพื่ออัพเดทข่าวสารและรับรู้ข่าวสารแวดวงธุรกิจแฟรนไชส์ในสื่อโซเชี่ยลเน็ตเวิรค์ของสมาคมฯ