กิจกรรมของสมาคม แฟรนไชส์ไทย

      กิจกรรมสมาคมแฟรนไชส์ไทย มีกิจกรรมหลัก คือ

1.การจัดสัมมนา

ให้ความรู้ ในรูปแบบของการ  Training&Coaching คือ อบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิการจริง ซึ่งเป็นการอบรมระยะยาว กว่า 30 ชั่วโมงขึ้นไป โดยแต่ละปี จะมีหัวข้อในการอบรมคือ

- การสร้างระบบ แฟรนไชส์ (30 ชั่วโมง)

-ระบบบริหารร้าน สาขา (30 ชั่วโมง)

-ผู้จัดการ ร้านขั้นเทพ (10 ชั่วโมง)

2.กิจกรรม  สัมมนาเปิดฟรี และ จัดงานแสดงบูท ครั้งใหญ่

 ในทุกปี สมาคมแฟรนไชส์ไทยจะมีการ จัดงาน Franchise Guide & SME Guide ซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปี ที่ประกอบไปด้วยการสัมมนาใหญ่ที่มีผู้เข้าร่วมฟังมากกว่า 500 คน และ มีงานแสดงบูทธุรกิจ แฟรนไชส์ และ ธุรกิจ เอส เอ็ม อี ของสมาชิกสมาคม รวมถึงมีกิจกรรมเวิร์คช็อปอาชีพ ต่างๆ ภายในงาน

3.จัดโปรแกรมศึกษา ดูงาน

สมาคมแฟรนไชส์ไทยมีการจัดโปรแกรมศึกษาดูงานสำหรับผู้เข้าอบรมสร้างระบบแฟรนไชส์ โดยเยี่ยมชมโรงงานซีพีแรม ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารกล่องที่ส่งจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทั่่วประเทศ และ คลังสินค้าต่างเพื่อศึกษาการดูงานระบบจัดส่งที่ทันสมัย และ มีการเยี่ยมชมกิจการแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เช่น ร้านแบล็คแคนย่อน ร้านเชสเตอร์ ร้านแฟรนไชส์ ในเครือเดียวกับคอฟฟี่เวิลด์ ร้านครีม แอนด์ ฟัจด์ ร้านกาแฟและอาหาร คอฟฟีเวิลด์ และ คอฟฟี่เรสเตอรองค์ เป็นต้น

4.ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ระหว่าง สมาชิก

สำหรับสมาชิกสมาคม รุ่นพี่ ที่ผ่านการอบรมจากสมาคมแฟรนไชส์ไทย และสามารถพัฒนาธุรกิจ และขยายกิจการได้ประสบความสำเร็จ สมาคมแฟรนไชส์ได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อ พบปะกับรุ่นพี่ได้ถ่ายทอดความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่รุ่นต่อไป

5.จัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อต่อยอดธุรกิจระหว่างกัน

สมาคมแฟรนไชส์ จะมีการจัดกิจกรรมสร้างความรู้จักกัน ระหว่างสมาชิก โดยมีวิธีการที่ทำให้สมาชิกได้แนะนำตัวระหว่างกีน เพื่อสร้างให้เกิดความช่วยเหลือ และต่อยอดทางธุรกิจระหว่างกัน