สำหรับผู้ให้บริการ

ข้อดีของการชาระเงินผ่านตู้ MyPay สาหรับลูกค้าของคุณ:
-เป็นการชาระเงินที่รวดเร็วและสะดวกสบาย
-มีอินเตอร์เฟซ หน้าจอที่ใช้งานง่าย
-บริการชา ระเงินได้ทันที-ใช้บริการตู้เติมเงินได้ทั่วเมืองตลอด 24 ชั่วโมง
-เมนูหลากหลายภาษา (ไทย, อังกฤษ, รัสเซีย, เยอรมัน)
-ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการชาระเงิน


สำหรับผู้ลงโฆษณา

คุณสามารถลงโฆษณาบนหน้าจอของ MyPay ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้าในระหว่างขั้นตอน
การชาระเงิน การตอบสนองต่อข้อเสนอ (CTR) ทางโปรโมชั่นในตู้ของเราสูงกว่าทางอินเทอร์เน็ทถึง 10 เท่า
โฆษณาในตู้เติมเงินของเราสามารถสื่อถึงผู้ใช้กว่า 120,000 คนต่อเดือน!
ผู้ให้เช่าพื้นที่
การให้สถานที่สา หรับติดตั้งตู้ของเราจะทา ให้คุณมีรายได้เพิ่มขึ้นทุกเดือนโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ
นอกจากนี้จา นวนผู้ใช้บริการของคุณยังจะเพิ่มมากขึ้นด้วยสืบเนื่องจากมีการให้บริการเสริมให้แก่พวกเขา