9. สินค้าและบริการของคุณมีวงจรชีวิตสั้นเกินไปหรือไม่?

ตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์เครื่องเล่น ทามาก็อตจิ เป็นธุรกิจที่เป็นแฟชั่น ที่มีวงจรยอดฮิตเพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นถ้าธุรกิจของคุณมีคุณลักษณะเช่นนี้คุณจะไม่ประสบความสำเร็จในการทำระบบแฟรนไชส์เพราะธุรกิจในระบบแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่ทำกันมาระยะยาวนานา สืบทอดถ่ายโอนไปสู่ลูกหลาน ดังนั้นกิจการเพียงช่วงสั้นจะไม่เหมาะสมที่จะนำมาทำระบบแฟรนไชส์

10.
ธุรกิจของคุณสามารถถ่ายทอดสอนผู้อื่นได้หรือไม่ ?
ถ้าธุรกิจของคุณเรียนรู้ได้ยากเกินไป มีขบวนการที่ซับซ้อนเกินไปมีคนเก่งเช่นคุณเท่านั้นจึงจะทำได้ ถ้าลักษณะสินค้าและบริการของคุณเป็นเช่นนี้ก็ไม่ควรที่จะนำมาทำระบบแฟรนไชส์ เพราะคุณต้องใช้เวลานานในการสอนกันและยังต้องการความสามารถเฉพาะบุคคลอีก อย่างนี้ก็ยากในการสร้างระบบแฟรนไชส์เพราะธุรกิจแฟรนไชส์นั้นจะต้องถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้ โดยใช้เวลาการอบรมไม่นานนักและมันยากถ้าคุณต้องประกาศหาบุคคลที่มีความสามารถเฉพาะที่มีอย่างจำกัดความเป็นไปได้ในธุรกิจคุณก็น้อยลงไปด้วย