18. คุณเป็นผู้บริหารที่มีความสามารถหรือไม่

ถ้าคุณขายแฟรนไชส์ออกไปนั้นคุณจะต้องมีทักษะในการบริหารงานในระบบใหญ่ และมันจะยากยิ่งขึ้นเมื่อคุณต้องบริหารแฟรนไชซี่ที่ไม่ใช่ลูกจ้างของคุณ ที่มีลักษณะที่หลากหลายรูปแบบดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเป็นผู้บริหารที่มีความแข็งแกร่งอย่างไรก็ตามหากคุณทราบว่าคุณอ่อนในเรื่องใดขอแนะนำให้คุณหาที่ปรึกษาหรือจ้างคนที่เก่งในเรื่องนั้นๆมาช่วยเสริมสร้างให้มีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นหรือมีทีมงานบริษัทที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น
อีกกรณีหนึ่งลักษณะนิสัยส่วนตัว คุณรู้ไหมว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมานั้นมีแฟรนไชส์หลายรายที่กำลังจะไปได้ดี แฟรนไชซี่สามารถดำเนินธุรกิจมีกำไรน่าพอใจแต่ผู้บริหารมีนิสัยการใช้เงินที่ฟุ่มเฟือยจนกระทั่งหมดเงินจ่ายให้กับซัพพลายเออร์ในที่สุดร้านของแฟรนไชซี่ก็ไม่ได้สินค้าเข้ามาขายในร้านทำให้แฟรนไชส์เหล่านั้นล้มเหลวลงไปอย่างน่าเสียดายมาก