ค่าธรรมเนียมต่าง

#ค่าธรรมเนียมแฟรสไชส์

- 50,000 บาท อายุสัญญา 10 ปี (5ปี ต่อ5ปี)

- เงินประกันสัญญา 3,000บาท

# ค่าประชาสัมพันธ์ส่วนรวม 500 บาท ต่อเดือน

# อุปกรณ์เครื่องครัว ภาชนะบรรจุ เครื่องมือ เครื่องใช้ ต่างๆ

 ผู้รับสิทธิต้องจัดซื้อเครื่องครัว ภาชนะบรรจุ เครื่องมือเครื่องใช้ ต่างๆ ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยบริษัทฯ ทั้งนี้จะสั่งซื้อจากบริษัทฯ หรือดำเนินการเองก็ได้ ประมาณ 50,000 - 120,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดร้าน

# ค่าออกแบบ

การออกแบบร้าน “โมบายสเต็ก” บริษัทฯ เป็นผู้คัดเลือกแบบ โดยผู้รับสิทธิจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบตามจริงที่เกิดขึ้น

# ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าป้ายชื่อหน้าร้าน

ผู้รับสิทธิเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ทั้งหมด และค่าป้ายชื่อหน้าร้านตามรูปแบบที่กำหนด ผู้รับสิทธิสามารถหาผู้รับเหมามาเอง หรือใช้บริการจากผู้รับเหมาที่บริษัทฯ แนะนำ

 สิทธิประโยชน์ที่แฟรนไชส์ซีจะได้รับ

1.สิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ (logo) โมบายสเต็ก รวมถึงสิทธิในการให้บริการตามมาตรฐานของ โมบายสเต็ก ตลอดอายุสัญญาแฟรนไชส์

2.สิทธิในการใช้รูปภาพเมนูอาหารตามแบบของโมบายสเต็ก โดยผู้รับสิทธิต้องชำระค่ารูปเล่มเมนูอาหารขั้นต่ำ 5 เล่ม เป็นเงิน 3,500 บาท   (ราคา ณ วันที่ 20/05/54 เล่มละ 700 บาท) วันทำสัญญา

3.สิทธิในการใช้คู่มือปฏิบัติการทำสเต็ก 1 เล่ม

4.ได้รับใบปลิวโฆษณาร้าน ขนาดA4 สี จำนวน 300 ใบ

5.ได้รับแบบฟอร์มพนักงาน 2ชุด (เสื้อยืดคอปก มีสัญลักษณ์ “โมบายสเต็ก”, ผ้ากันเปื้อน, หมวกคลุมผม)

6.สิทธิในการฝึกอบรมทำสเต็กแบบตัวต่อตัว และใช้ของจริงในการฝึกจนทำเป็น และสามารถกลับมาอบรมเพิ่มได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการฝึกอบอรม (มีที่พักสำหรับผู้เข้าอบรมที่อยู่ต่างจังหวัด)

พิเศษ แถมฟรี อบรมกาแฟสด 1 คอร์ส (5,000 บาท)

 

 

สนใจ..แฟรนไชส์...โมบายสเต็ก โทร0-2539-1225,   0-2539-1295  ...เรายินดีให้คำปรึกษา

www.mobilesteak.comEmail : mobilesteak@mobilesteak.com