“ ตอบโจทย์ความสำเร็จอย่างยั่งยืนธุรกิจแฟรนไชส์7-Eleven ”

หลายคนลงทุนเปิดร้านสะดวกซื้อแล้วไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ ด้วยเพราะขาดการบริหารจัดการที่ดี  หรือทำเลไม่เหมาะสม  และปัญหาอื่นอีกมากมายหลายประการ  ซึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานอย่างธุรกิจร้านแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่น ที่เป็นเสมือนครัวที่บ้าน    อยู่เคียงข้างคนไทยมา  กว่า 20 ปี  ปัจจุบันเปิดให้บริการชุมชนอยู่ทั่วประเทศ โดยมีอัตราการเติบโตของร้านแฟรนไชส์อย่างต่อเนื่อง  ระบบการสนับสนุนร้านแฟรนไชส์ที่ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา  อาทิ ด้านการฝึกอบรม  การวางแผนการตลาด และมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษา ฯลฯ  ถือเป็นจุดแข็งของธุรกิจแฟรนไชส์   นี่คือคำตอบที่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจแฟรนไชส์ 7-Eleven   คือธุรกิจสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่สนใจลงทุน  และสร้างความสำเร็จให้กับแฟรนไชส์ซี่   หลายครอบครัวต่างให้การยอมรับและไว้วางใจเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจที่น่าลงทุนมาโดยตลอด รวมถึงความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการบริหารร้านอย่างเป็นมาตรฐานแก่แฟรนไชส์ซี่ที่มาจากหลากหลายอาชีพ อย่างเป็นระบบและสร้างความเชื่อมั่นที่จะเติบโตอย่างมั่นคงไปกับธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่น

การลงทุน

สำหรับการลงทุนเปิดร้านแฟรนไชส์

เริ่มต้นด้วยเงินลงทุน          500,000      บาท

เงินค้ำประกัน               1,000,000       บาท

*** ซึ่งเงินค้ำประกันแฟรนไชส์ซี่จะได้รับคืนเมื่อครบสัญญา พร้อมดอกเบี้ย (อัตราธนาคาร)

คุณสมบัติผู้ลงทุน

- เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้

- มีความพร้อมด้านการลงทุน

- มีเวลาบริหารร้าน และสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้านด้วยตนเอง

- มีความพร้อมเรื่องบุคลากร

- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด

- รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ

นอกจากนี้ทางบริษัทยังสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวหน้าและสร้างประโยชน์ที่ดีแก่แฟรนไชส์ซี่ โดยเฉพาะกับสถาบันการเงิน ได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนที่มีใจรักงานบริการสามารถเข้าร่วมโครงการสินเชื่ออัตราพิเศษกับ 3 ธนาคาร คือ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาติ

                โดยโครงการสินเชื่อสำหรับแฟรนไชส์เซเว่นฯ ผู้สนใจลงทุนสามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์เพื่อเพิ่มโอกาสการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ได้ง่ายมากขึ้น รวมถึงเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ลงทุนว่าจะสามารถบริหารร้านให้ประสบความสำเร็จต่อไปได้

 

 

สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นตั้งใจ รักงานบริการ มีเวลาให้กับการบริหารร้านด้วยตนเอง  เซเว่นฯก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ ใช้เงินลงทุนรวม 1,500,000 บาท สัญญา 6 ปี เป็นเงินลงทุน 500,000 บาท  ส่วนเงินอีก 1 ล้านบาทเป็นเงินค้ำประกัน ซึ่งเงินค้ำประกันนี้จะได้คืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา พร้อมมีดอกเบี้ยให้ทุกปี

สนใจธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่น โทร. 0 2711 7800