มุขนิล ร้านชารสอร่อยติดใจ

ทดลองขายก่อนเปิด

ร้านชามุกนิล เป็นร้านชาชงสด เปิดขายกระจายอยู่ทั่วเมือง สมุทรสาคร และเมืองใกล้เคียง ปัจจุบันเปิดให้บริการไปแล้ว กว่า 50 จุด และพร้อมแล้วที่จะกระจายสู่จังหวัดอื่น ใครสนใจลองดูข้อมูลเพิ่มเติม